.. Wszystko o dotacjach MEN, serwis dla nauczycieli i dyrektorów


Najważniejsze zmiany prawne

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych. Przypominamy Państwu podstawowe zasady udzielania dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe.

Kwoty dotacyjne 2020

Rok 2020 to początek kolejnego cyklu dotacyjnego dla szkół podstawowych. W zależności od poziomu nauczania oraz liczby przedmiotów w poszczególnych klasach szkoły otrzymają różną kwotę dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Kwota dofinansowania z budżetu wyniesie:

dotacje rok szkolny 20-21

* Kwoty dotacji muszą zostać pomniejszone o 1% tzw. kosztu obsługi zadania – środki te zostają w gminie. Oznacza to, że szkoły dysponują tak naprawdę środkami w wysokości odpowiednio 138,60 oraz 247,50 zł na podręczniki i materiały edukacyjne oraz 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe.   Warto pamiętać

    • Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji muszą służyć trzem rocznikom uczniów.
    • Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu materiałów ćwiczeniowych lub podręczników za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.
  • Raz na trzy lata (zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji celowej) dla każdego oddziału klasowego, ze środków dotacji celowej, szkoła będzie mogła zakupić dodatkowy komplet podręczników.

Wymogi względem podręczników i sposób ich wyboru

Od 2015 r. została wprowadzona modyfikacja warunków dopuszczania podręczników do użytku szkolnego, która obowiązuje również w reformie 2017. Wymóg wieloletniego użytku oznacza:

  • zakaz zamieszczania w podręcznikach pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających wypełniania (ma to służyć m.in. umożliwieniu wieloletniego użycia każdego egzemplarza podręcznika przez kolejne roczniki uczniów),
  • zakaz zamieszczania w podręcznikach odwołań i poleceń nawiązujących do dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia opracowanych przez określonego wydawcę.

Wciąż obowiązuje również procedura wyboru podręczników – nauczyciele rekomendują preferowane przez siebie podręczniki do szkolnego zestawu podręczników, nauczyciel danego przedmiotu korzystają w szkole z tego samego podręcznika.

Pozyskanie środków z dotacji i zakup materiałów

Dyrektor szkoły organizuje zakup materiałów  dydaktycznych ze środków pozyskanych w ramach dotacji. Powinien podjąć następujące kroki zmierzające do sfinalizowania przedsięwzięcia:

skladanie_wniosku-01

Dokumenty do pobrania

Dyrekcja szkoły wypełnia wnioski właściwe dla klas swojej szkoły według wzorów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 
Poniżej prezentujemy przykładowe dokumenty, które mogą zostać wykorzystane w szkołach:
– rozporządzenie,
– Procedura wyboru podręcznika,
– wniosek o udzielenie dotacji celowej,
– Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

wykaz najważniejszych zmian

 

procedura wyboru podręcznika

 

zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

 

przykładowy regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

 

przewodnik dotacyjny dla dyrektorów szkół podstawowych

 

przewodnik dotacyjny dla dyrektorów gimnazjów

 

informator dla nauczycieli szkoły podstawowej, klasy I-III

 

informator dla nauczycieli szkoły podstawowej, klasy IV – VI

 

informator dla nauczycieli gimnazjum

 

Wzór wypełnionego formularza o dotację

 
baner_kursy_dyrektor_webinar

Kalendarz dotacyjny

kalendarz dotacyjny

Oferta dotacyjna

Rozumiemy elementarną potrzebę różnorodności – to dzięki niej nauczyciele mogą rozwijać swój indywidualny warsztat, a także dobierać narzędzia pracy do możliwości i potencjału swoich uczniów.

Dlatego wspieramy nauczycieli wszystkich przedmiotów – do każdego przedmiotu przygotowaliśmy pełną i aktualną ofertę.

Zamówienia dotacyjne

Za pomocą serwisu dotacjeMEN.operon.pl mogą Państwo złożyć zamówienie na podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe objęte dotacją celową MEN.

Zostaw swój adres e-mail, aby otrzymywać praktyczne i przydatne informacje dla dyrektorów szkół

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3. Dane będą przetwarzane celem informowania o ofercie Wydawnictwa, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych pod adresem operon.pl/RODO.